Vítejte na oficiálních stránkách CYArb®, ročník I. 2011

Primárním, nikoli však výlučným předmětem zájmu tohoto projektu je střední a východní Evropa, region, který vychází z římskoprávní tradice kontinentální Evropy, v níž je rozhodčí řízení založeno na principech autonomie stran a neformálních řízení. Jedním z nedostatků využívání rozhodčího řízení ve střední a východní Evropě je absence srovnávacích standardů či výchozí hodnoty, které by umožnily zjištění shodných a rozdílných znaků v jednotlivých zemích a pomohly vyřešit problémy, jež jsou celému tomuto regionu společné. Cílem projektu CYArb® je zaměřit se na tuto problematiku a nabídnout fórum pro srovnávání arbitrážní praxe a doktríny v zemích v rámci daného regionu a ve vztahu k jiným mezinárodním zvyklostem. Tento projekt vrhá světlo na praktické i akademické aspekty uvnitř těchto zemí a srovnává tyto přístupy s širší evropskou a mezinárodní praxí.


 
most popular
Střety zájmů v rozhodčím řízení: zprávy z Ruské federace
Guglya, Leonila
Nestrannost a nezávislost rozhodců, kteří stojí přímo v popředí rozhodčího řízení a v podstatě zajišťují jeho zákonnost, byly vždy předmětem pozornosti akademiků i praktiků.
page 107 - 122
read more
Obec, stát (cizí stát) a státní agentura (agentura cizího státu) jako účastník rozhodčího řízení v Bulharsku (Nejvyšší kasační soud; 28. října 2008)
Bělohlávek, Alexander J.
Rozsudek Nejvyššího kasačního soudu č. 706, občanskoprávní sp. zn. 361/2008, ze dne 21. října 2008 (Obec T. v.
Vybraná bibliografie českých a slovenských autorů za rok 2010
page 471 - 495
read more
top 20 keywords