Witamy na oficjalnej stronie internetowej CYArb® tom I 2011

Europa Środkowa i Wschodnia, główny, choć nie jedyny przedmiot zainteresowań w ramach niniejszego projektu, jest zanurzona w rzymskiej tradycji Europy kontynentalnej, gdzie arbitraż opiera się na autonomii stron i nieformalnych procedurach. Jedną z niedogodności stosowania arbitrażu w Europie Środkowej i Wschodniej jest brak standardów porównawczych czy wzorca, który ułatwiłby określenie tego, co wspólne i tego, co odmienne w poszczególnych państwach, pomagając rozstrzygnąć problemy, które powszechnie występują w całym omawianym regionie. Projekt CYArb® ma na celu omówienie tych kwestii i stanowi forum dla komparatystyki praktyki i doktryny arbitrażowej w krajach tego regionu, również w odniesieniu do innych praktyk międzynarodowych. Analizuje aspekty praktyczne i naukowe w poszczególnych krajach i porównuje stosowane tam podejścia z szeroko pojętą praktyką europejską i międzynarodową.


 
most popular
SPRZECZNOŚĆ INTERESÓW W ARBITRAŻU: AKTUALNA SYTUACJA W FEDERACJI ROSYJSKIEJ
Guglya, Leonila
Niniejszy artykuł poświęcony jest analizie Regulaminu bezstronności i niezależności arbitrów, zatwierdzonego przez przewodniczącego Izby Przemysłowo-Handlowej Federacji Rosyjskiej w 2010
page 107 - 122
read more
Gmina, państwo (państwo zagraniczne) i urząd państwowy (zagraniczny urząd państwowy) jako strona arbitrażu w Bułgarii (Najwyższy Sąd Kasacyjny; 28 października 2008)
Bělohlávek, Alexander J.
Wyrok Najwyższego Sądu Kasacyjnego nr 706, sygnatura akt cywilnych 361/2008 z 21 października 2008 (Gmina T. pko
Wybrana bibliografia czeskich i słowackich autorów z 2010 roku
page 471 - 495
read more
top 20 keywords