Vitajte na oficiálnych stránkach CYArb®, ročník I. 2011

Primárnym, ale nie výlučným predmetom záujmu tohto projektu je stredná a východná Európa – región, ktorý vychádza z rímskoprávnej tradície kontinentálnej Európy, v ktorej je rozhodcovské konanie založené na princípoch autonómie strán a neformálnych konaniach. Jedným z nedostatkov využívania rozhodcovského konania v strednej a východnej Európe je absencia porovnávacích štandardov či východiskovej hodnoty, ktoré by umožnili zistenie zhodných a rozdielnych znakov v jednotlivých krajinách a pomohli vyriešiť problémy, ktoré sú spoločné pre celý tento región. Cieľom projektu CYArb® je zamerať sa na túto problematiku a ponúknuť fórum pre porovnávanie arbitrážnej praxe a doktríny v krajinách v rámci daného regiónu a vo vzťahu k iným medzinárodným zvyklostiam. Tento projekt vrhá svetlo na praktické i akademické aspekty vnútri týchto krajín a porovnáva tieto prístupy so širšou európskou a medzinárodnou praxou.
 
most popular
ZNEUŽÍVANIE SLUŽOBNÉHO POSTAVENIA V ROZHODCOVSKOM KONANÍ: NOVINKY Z RUSKEJ FEDERÁCIE
Guglya, Leonila
Článok je venovaný analýze Predpisov o nezaujatosti a nezávislosti arbitrov, ktoré boli schválené v roku 2010 prezidentom Obchodnej a priemyselnej komory Ruskej federácie.
page 107 - 122
read more
Obec, štát (cudzí štát) a štátna agentúra (agentúra cudzieho štátu) ako účastník rozhodcovského konania v Bulharsku (Najvyšší kasačný súd; 28. októbra 2008)
Bělohlávek, Alexander J.
Rozsudok Najvyššieho kasačného súdu č. 706, občianskoprávna sp. zn. 361/2008, zo dňa 21. októbra 2008 (Obec T. v.
Vybraná bibliografia českých a slovenských autorov za rok 2010
page 471 - 495
read more
top 20 keywords