Dobrodošli na uradni spletni strani CYArb® zvezek I. 2011

Srednja in Vzhodna Evropa, ki sta primaren, vendar ne izključen fokus tega projekta, sta vstopili v rimsko tradicijo kontinentalnega prava, v katerem arbitraža temelji na avtonomnosti strank in neformalnih postopkih. Ena izmed pomanjkljivosti uporabe arbitraže v Srednji in Vzhodni Evropi je pomanjkanje primerljivih standardov ali osnove, ki bi omogočala identifikacijo podobnosti in razlik v posamičnih državah in bi bila v pomoč ob reševanju težav, ki so skupne celotni regiji. Projekt CYArb® je usmerjen k naslavljanju tega vprašanja in nudi forum za primerjave arbitražnih praks in doktrin v državah te regije in v povezavi z drugimi mednarodnimi praksami. Pojasnjuje tako praktične kot akademske vidike v državah in primerja te pristope s širšimi evropskimi in mednarodnimi praksami.


 
most popular
ZLORABLJANJE SLUŽBENE POZICIJE V ARBITRAŽNEM POSTOPKU: NOVICE IZ RUSKE FEDERACIJE
Guglya, Leonila
Članek se posveča analizi Predpisov o nepristranskosti in neodvisnosti arbitrov, ki so bili odobreni v letu 2010 s strani predsednika Trgovinske in gospodarske zbornice Ruske federacije.
page 107 - 122
read more
Občina, država (tuja država) in državna agencija (tuja državna agencija) kot razsodišče v Bolgariji (Vrhovno kacasijsko sodišče; 28. oktober 2008)
Bělohlávek, Alexander J.
Sodba vrhovnega kasacijskega sodišča št. 706, civilna ref. št. 361/2008, z dne 21. oktobra 2008 (Občina T. proti
Izbrana bibliografija čeških in slovaških avtorjev za leto 2010
page 471 - 495
read more
top 20 keywords