Chào mừng quý vị đến với trang web chính thức của cuốn Niên Giám Trọng Tài (CYArb®) tập I năm 2011

Khu vực Trung và Đông Âu, trọng tâm chính nhưng không phải là trọng tâm duy nhất của công trình xuất bản này, là nơi có bề dày truyền thống luật La Mã của Châu Âu lục địa trong đó việc xét xử trọng tài dựa trên quyền tự quyết của các bên và các thủ tục không chính thức. Một nhược điểm trong việc sử dụng trọng tài ở khu vực Trung và Đông Âu là không có các tiêu chuẩn so sánh hay một cơ sở để có thể xác định những điểm tương đồng và khác biệt ở mỗi nước và góp phần giải quyết các vấn đề chung trong khu vực. Mục đích của công trình xuất bản cuốn CYArb® là giải quyết vấn đề này và tạo lập một diễn đàn để so sánh tập quán và học thuyết trọng tài ở các nước trong khu vực và với các tập quán quốc tế khác. Cuốn niên giám này làm sáng tỏ cả những khía cạnh học thuật và thực tiễn ở các nước trong khu vực này và so sánh các phương pháp tiếp cận đó với các tập quán ở Châu Âu và trên thế giới.


 
most popular
XUNG ĐỘT QUYỀN LỢI TRONG TRỌNG TÀI: TIN TỪ LIÊN BANG NGA
Guglya, Leonila
Bài viết phân tích Quy tắc Không Thiên vị và Độc lập của Trọng tài được Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Liên bang Nga thông qua năm 2010. Bài này
page 107 - 122
read more
Chính Quyền Thành Phố, Nhà Nước (Nước Ngoài) và Cơ Quan Nhà Nước (Cơ Quan Nhà Nước của Nước Ngoài) là một Bên trong Tố Tụng Trọng Tài ở Bun-ga-ri (Tòa Án Tối Cao; ngày 28 tháng 10 năm 2008)
Bělohlávek, Alexander J.
Phán Quyết của Tòa Án Tối Cao Số 706, Số Tham Chiếu Dân Sự 361/2008, ngày 21 tháng 10 năm 2008 (giữa Chính Quyền Thành Phố T. và
Mục Lục Sách Tham Khảo Chọn Lọc của các Tác Giả Séc và Slovak năm 2010
page 471 - 495
read more
top 20 keywords