Добре дошли на официалната страница на CYArb® (Чешки /и централноевропейски/ арбитражен годишник) том I. 201

Централна и Източна Европа, основната, но не единствена цел на този проект, е затънала във възприетите в континентална Европа традиции на римското право, според които арбитражът се основава на автономността на страните и неформалните процедури. Един от недостатъците при прилагането на арбитраж в Централна и Източна Европа е липсата на сравнителни стандарти или начална позиция, които биха улеснили определянето на допирните точки и различията в отделните държави и спомогнали при решаването общи за региона проблеми. Проектът на CYArb® цели повдигането на този въпрос и осигурява форум за сравнение между арбитражни практики и доктрини на държавите от региона, като ги свързва с други международни практики. Той хвърля светлина върху практическите и академичните аспекти в рамките на държавите и сравнява техните подходи с по-обхватните европейски и международни практики.
 
most popular
ЗЛОУПОТРЕБА СЪС СЛУЖЕБНО ПОЛОЖЕНИЕ ПРИ АРБИТРАЖНИЯ ПРОЦЕС: НОВОСТИ ОТ РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ
Guglya, Leonila
Статията е посветена на анализа на Правилата за непредубеденост и независимост на арбитрите, одобрени през
page 107 - 122
read more
Община, държава (чужда държава) и държавна агенция (чужда държавна агенция) като страни по арбитраж в България (Върховен касационен съд; 28 октомври 2008 г.)
Bělohlávek, Alexander J.
Решение на Върховния касационен съд No. 706, Граждански Изх. No. 361/2008, от 21 октомври 2008 г. (Община T. срещу.
Избрана библиография на чешки и словашки автори за 2010 година
page 471 - 495
read more
top 20 keywords