Üdvözöljük a CYArb® I. kötete 2011. évi kiadásának hivatalos honlapján

A jelen projekt elsődleges, de nem kizárólagos tárgyát képező Közép- és Kelet Európát átitatja a kontinentális Európa római hagyománya, amelynél a választottbíróság a felek autonómiáján és az informális eljárásokon alapszik. Közép- és Kelet Európában a választottbíróságok alkalmazásának egyik korlátja az összehasonlítható szabványok vagy kiindulási pontok hiánya, amelyek lehetővé tennék az egyes országokban meglévő hasonlóságok és eltérések azonosítását, és hozzájárulnának a régió közös problémáinak megoldásához. Az CYArb® projekt célja ennek a kérdéskörnek a megoldása, és összehasonlító fórumként szolgál a választottbírósági gyakorlat, illetve tudományág számára a régión belüli országok és az egyéb nemzetközi gyakorlatok vonatkozásában. Ezzel fényt derít az országokon belüli gyakorlati és tudományos vonatkozásokra is, és összehasonlítja a szélesebb értelemben vett európai és nemzetközi gyakorlatokat.
 
most popular
VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI SZOLGÁLATI BEOSZTÁSSAL VALÓ VISSZAÉLÉS: ÚJDONSÁGOK AZ OROSZ FÖDERÁCIÓBÓL
Guglya, Leonila
A cikk a 2010-ben az Orosz Föderáció Kereskedelmi és Iparkamarájának elnöke által jóváhagyott, a választottbírók elfogulatlanságáról és függetlenségéről szóló előírások
page 107 - 122
read more
Önkormányzat, Állam (Külföldi állam), és Állami Ügynökség (Külföldi Állami Ügynökség) mint a bulgáriai választottbírósági eljárásban részt vevő Fél (A Legfelsőbb Bíróság Megsemmisítő Törvényszéke; 2008. október 28.)
Bělohlávek, Alexander J.
A Legfelsőbb Bíróság Megsemmisítő Törvényszéke által 2008. október 21-én hozott 706. számú határozat, kereskedelmi hivatkozás: 361/2008 (Önkormányzat T. k.
Válogatott irodalomjegyzék cseh és szlovák szerzők 2010. évi tanulmányaiból
page 471 - 495
read more
top 20 keywords